Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Annemijn Scheen, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Annemijn Scheen, gevestigd in Aalsmeer, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@annemijnscheen.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@annemijnscheen.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1.      OM JE TE KUNNEN HELPEN ALS JE VRAGEN HEBT.
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

A.W. gegevens (naam, adres en woonplaats)
E-mailadres
Telefoonnummer
Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2.     OM EEN OVEREENKOMST UIT TE VOEREN EN AFSPRAKEN MET JE TE KUNNEN MAKEN.
Als je bij mij producten en/of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3.     OM OFFERTES OP TE STELLEN EN NAAR JE TE VERSTUREN.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.

4.     OM TE KUNNEN FACTUREREN EN INCASSEREN.
De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Kamer van koophandel nummer
BTW nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5.    OM JE MET JOUW VERJAARDAG EN DE FEESTDAGEN EEN RELATIEGESCHENK EN/OF KAART TE STUREN.
Met jouw verjaardag en de feestdagen verstuur ik relatiegeschenken en/of kaarten. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om in mijn systeem te verwerken:

A.W. gegevens
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6.    OM INTAKEGESPREKKEN AF TE NEMEN EN DEZE GESPREKKEN VAST TE KUNNEN LEGGEN.
Ik neem intakegesprekken af, de dingen die wij tijdens deze gesprekken bespreken leg ik digitaal vast. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om dat in mijn systeem te verwerken:

A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

7.     OM JE OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN IN MIJN DIENSTVERLENING.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:

Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

8.    OM JE DE MINI-CURSUS OF HET E-BOOK TOE TE STUREN EN JE UIT TE NODIGEN VOOR WORKSHOPS OF EVENEMENTEN.
Graag houd ik je hiervan op de hoogte of stuur ik je de mini-cursus of het e-book als je je daarvoor hebt aangemeld. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om in mijn systeem te verwerken:

Naam
E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Annemijn Scheen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoelt. Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Annemijn Scheen, behalve wanneer ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
Annemijn Scheen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemijn Scheen. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@annemijnscheen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Annemijn Scheen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@annemijnscheen.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Annemijn Scheen verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Annemijn Scheen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Annemijn Scheen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Annemijn Scheen ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, info@annemijnscheen.nl of per post:

Annemijn Scheen
T.a.v.: Annemijn Scheen

Annemijn Scheen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60718307.